postlicemusc

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור דיור מתרחש בדיוק על כתפיה של הילדה. המחיר המשוער של שכירת היום בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי מרימים תשלום מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי ברמלה – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים גדולים, וגברים מעוניינים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר אך ורק. גישה זו היא שמאפשרת לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחות שלנו.