cicompchilni

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום השכירות טמון רק בחשבון העובד. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי בנות שקופים. עובדים לוקחים מתנות מגברים באופן אישי. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בתל אביב – הפוך בנות לעבודה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק גישה כזו מאפשרת לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לעיוות גם לבנות וגם ללקוחותינו.